Quy chế hoạt động

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các khách hàng, độc giả truy cập vào website tiecgiadinh.com
 2. Các tổ chức, cá nhân tham gia vào các hoạt động của website tiecgiadinh.com có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
 3. Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Các khách hàng, độc giả tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của website tiecgiadinh.com 

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên miền của website của Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN  là website tiecgiadinh.com

2. Khách hàng, độc giả của website tiecgiadinh.com

 • Khách hàng, độc giả của website website tiecgiadinh.com là toàn bộ những người truy cập và sử dụng dịch vụ của website tiecgiadinh.com.
 • Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN cung cấp hoặc liên quan đến website tiecgiadinh.com.

3. Địa chỉ giao dịch: tiecgiadinh.com

4. Lĩnh vực hoạt động của website tiecgiadinh.com

 • Đặt tiệc tại nhà
 • Tổ chức tiệc cơ quan
 • Tiệc tân gia
 • Tiệc sinh nhật
 • Tiệc cưới, hỏi
 • Trang trí tiệc

III. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

1. Thu thập thông tin cá nhân

 • Trong quá trình cung cấp thông tin và dịch vụ, website tiecgiadinh.com sẽ nhận được thông tin của khách hàng, độc giả như sau:
 • Khi mỗi khách hàng truy cập vào website này, trang web sẽ tự động lưu địa chỉ IP cùng với tên miền. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ kiểm tra như “cookie”. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, việc sử dụng chức năng này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ và tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi truy cập vào website của chúng tôi.
 • Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời phiếu điều tra hoặc tham gia vào một cuộc thi/ các hoạt động khuyến mại.

2. Mục đích sử dụng

Website tiecgiadinh.com sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng, độc giả vào những mục đích như dưới đây:

 • Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN trên website tiecgiadinh.com .
 • Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của website tiecgiadinh.com đến các đối tượng liên quan.
  Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại,…
 • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng, độc giả truy cập vào website tiecgiadinh.com , dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử đặt tiệc, trang web đã xem.
 • Dùng để phân tích xu hướng sử dụng dịch vụ của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
 • Dùng để liên lạc với khách hàng, độc giả khi website tiecgiadinh.com điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
 • Dùng để trả lời khi khách hàng, độc giả thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời khách hàng, độc giả bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của khách hàng, độc giả, khi khách hàng, độc giả thắc mắc.
 • Dùng trong các dịch vụ khác do website tiecgiadinh.com cung cấp.
 • Dùng cho những mục đích khác của website tiecgiadinh.com không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó website tiecgiadinh.com.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

 • Website tiecgiadinh.com sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, độc giả theo luật pháp của Việt Nam.
 • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, độc giả để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

4. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng, độc giả có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, xóa, hủy bỏ tài khoản của mình.

IV. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

 1. Khách hàng, độc giả sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ khi truy cập vào website tiecgiadinh.com. Khách hàng, độc giả có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website tiecgiadinh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Khách hàng, độc giả phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên website tiecgiadinh.com. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản trị website tiecgiadinh.com và cập nhật trên website.
 3. Khách hàng, độc giả không sử dụng dịch vụ của website tiecgiadinh.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website tiecgiadinh.com, hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 4. Khách hàng, độc giả không được hành động gây mất uy tín của website tiecgiadinh.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng, độc giả khác bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website tiecgiadinh.com.

V. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN WEBSITE TIECGIADINH.COM

 • Khi thực hiện các dịch vụ trên website tiecgiadinh.com, bắt buộc khách hàng, độc giả phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản lý website tiecgiadinh.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, độc giả tham gia sử dụng dịch vụ. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng, độc giả không thể tham gia sử dụng dịch vụ được, thì khách hàng, độc giả thông báo cho Ban quản lý website tiecgiadinh.com địa chỉ email: cskh@tiecaocap.vn
 • Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho khách hàng, độc giả tham gia sử dụng dịch vụ website tiecgiadinh.com
 • Tuy nhiên, Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của khách hàng, độc giả không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE TIECGIADINH.COM

1.Quyền và nghĩa vụ Ban quản lý

1.1. Quyền của Ban quản lý website tiecgiadinh.com

 • Ban quản lý website tiecgiadinh.com có quyền kiểm tra thông tin mà các tổ chức, cá nhân đưa lên website tiecgiadinh.com, đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.
 • Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho khách hàng, độc giả trong trường hợp có cơ sở chứng minh khách hàng, độc giả cung cấp thông tin cho website tiecgiadinh.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Thu hồi mọi nội dung mà khách hàng, độc giả đăng trên website tiecgiadinh.com trong trường hợp khách hàng, độc giả vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website tiecgiadinh.com. Trong trường hợp này Ban quản lý sẽ thông báo cho khách hàng, độc giả trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng.
 • Ban quản lý website tiecgiadinh.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website tiecgiadinh.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Website tiecgiadinh.com và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của website tiecgiadinh.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

1.2. Trách nhiệm của Ban quản lý website tiecgiadinh.com

 • Thẩm tra và xác thực thông tin khách hàng, độc giả tham gia hoạt động trên website tiecgiadinh.com.
 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và dịch vụ trên website tiecgiadinh.com, cho phép khách hàng, độc giả có thể trao đổi, tiến tới ký kết hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch, … của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên website tiecgiadinh.com.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng website tiecgiadinh.com bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website tiecgiadinh.com trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 • Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website tiecgiadinh.com. Các chính sách này sẽ được công bố trên website tiecgiadinh.com.
 • Duy trì hoạt động bình thường của website tiecgiadinh.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng…thì website tiecgiadinh.com không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Ban quản lý website tiecgiadinh.com có trách nhiệm hướng dẫn các khách hàng, độc giả thực hiện quá trình sử dụng dịch vụ trên website tiecgiadinh.com.

2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng, độc giả

2.1. Quyền của khách hàng, độc giả

 • Được miễn phí đăng ký thành viên (nếu có). Phí thành viên được hiểu là khoản phí để được tham gia hoạt động trên website tiecgiadinh.com, nhưng không tính đến các khoản phí khác như phí thuê quảng cáo, các dịch vụ tư vấn, các khoản phí khác trên website tiecgiadinh.com.
 • Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ của mình trên website tiecgiadinh.com (nếu có).
 • Hưởng các chính sách ưu đãi do website tiecgiadinh.com hay các đối tác thứ ba cung cấp trên website tiecgiadinh.com. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên website tiecgiadinh.com hoặc được gửi trực tiếp đến các khách hàng, độc giả.

2.2. Nghĩa vụ của khách hàng, độc giả

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình trên website tiecgiadinh.com.
  Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website tiecgiadinh.com và các quy định tại Quy chế này.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại.
 • Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thưđiện tử của mình.
 • Thông báo kịp thời cho Ban quản lý website tiecgiadinh.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình sử dụng dịch vụ trên website tiecgiadinh.com.
 • Không sử dụng dịch vụ của website tiecgiadinh.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website tiecgiadinh.com hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website tiecgiadinh.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban quản lý website tiecgiadinh.com trong bản Quy chế này.
 • Không được hành động gây mất uy tín của website tiecgiadinh.com dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng, độc giả bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của website tiecgiadinh.com.

VII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên website tiecgiadinh.com sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
 2. Quy chế của website tiecgiadinh.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website tiecgiadinh.com.
 3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của website tiecgiadinh.com thì Ban quản lý sẽ thông báo trên website tiecgiadinh.com trước 5 (năm) ngày. Sau 5 (năm) ngày thông báo, quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế chính thức có hiệu lực. Việc khách hàng, độc giả tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc khách hàng, độc giả đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

 • Địa chỉ liên lạc chính thức của website tiecgiadinh.com
 • Công ty/Tổ chức: Công ty TNHH SX-TM-DV-TV TRỌNG ÂN
 • Mã số thuế: 0313462958
 • Địa chỉ: 429/6 Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
 • Điện thoại: 0906965909
 • Email: cskh@tieccaocap.vn

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

DỊCH VỤ NỔI BẬT