Hướng dẫn sử dụng menu tự chọn

(Để thuận tiện cho người dùng khi sử dụng chức năng tự chọn món, Trọng Ân sẽ hướng dẫn trình tự các bước sử sụng trên website tiecgiadinh.com)

SỬ DỤNG MÁY TÍNH

Bước 1: Chọn món  desktop-01   Bước 1-1: Vào xem thực đơn đã chọn

Xem thực đơn đã chọn món

Xem thực đơn đã chọn món

Bước 2: Xem món đã chọn và tiến hành đặt món

desktop-02

Bước 3: Nhập thông tin khách hàng và tiến hành đặt món.

desktop-03

Bước 4: Hoàn thành đặt món và đợi nhân viên Trọng Ân liên hệ xác nhận thông tin.

desktop-04

 

 

SỬ DỤNG SMARTPHONE

Bước 1: Chọn món  mobile-01   Bước 2: Vào xem thực đơn đã chọn mobile-02   Bước 3: Xem món đã chọn và tiến hành đặt món mobile-03

Bước 4: Nhập thông tin khách hàng và tiến hành đặt món.

mobile-04

Bước 5: Hoàn thành đặt món và đợi nhân viên Trọng Ân liên hệ xác nhận thông tin.

mobile-05

TIỆC VỪA TỔ CHỨC

DỊCH VỤ NỔI BẬT